mHE Pleternica

Naziv projekta: Mala hidroelektrana (mHE) Pleternica na rijeci Orljava
Investitor: Grad Pleternica
Lokacija: Pleternica, Hrvatska
Završetak gradnje: 2011.

Opis projekta

Razlozi investiranja:

  • Korištenje vodenog pada brane rijeke Orljave u mjestu Pleternica kao OIE objekt

Za iskorištavanje vodnog potencijala rijeke Orljave u Pleternici, na mjestu postojeće brane, izgrađena je mini hidroelektrana pribranskog tipa snage 220 kW. Turbina je tipa Kaplan TK 4-1,3. Protok kroz turbinu je 7,24 m³/s DH = 4,1 mVS. Snaga turbine je 220 kW. Generator je vertikalni, trofazni, sinkroni 230 kVA. Proizvedena struja se plasira u mrežu HEP ODS-a u svrhu javne rasvjete grada Pleternice.

Rezultati dimenzioniranja opreme:

  • snaga vodne turbine od 220 kW.

Enerkon je sudjelovao u projektu kroz sljedeće aktivnosti:

  • Analiza opravdanosti
  • Idejni projekt
  • Glavni projekt
  • Izvedbeni projekt

Galerija slika