Tehničke studije i analize

 • Izrada tehničkog dijela dubinske analize („due diligence“) za kogeneracijsko postrojenje na biomasu Grubišno polje
 • Izrada tehničkog dijela dubinske analize („due diligence“) za bioplinsko postrojenje Agroproteinka
 • Investicijska studija za rješenje otpadnog mulja iz pročišćivača otpadnih voda
 • Investicijska studija za projekt energetske učinkovitosti za kogeneracijsko postrojenje na biomasu DIN ENERGO
 • Investicijska studija izgradnje kogeneracijskog postrojenja na biomasu HRAST Strizivojna
 • Predinvesticijska studija za postrojenje toplinske snage 28 MW loženo RDF-om (gorivom iz otpada)
 • Predinvesticijska studija, Osnovni tehno-ekonomski pokazatelji za izgradnju geotermalne elektrane „Marija 1“
 • Izrada elaborata iskoristivosti energetskih potencijala Županijskog centra za gospodarenje otpadom (ŽCGO)
 • Izrada studije izvodljivosti zbrinjavanja mulja iz pročistača otpadnih voda za Zagrebačke otpadne vode
 • Studija izvodljivosti za izgradnju kotlovnice sa loženjem na biomasu toplinske snage 8 MWth - Energetski audit za mjere energetske učinkovitosti i primjenu obnovljivih izvora energije
 • Studija izvodljivosti zbrinjavanja opasnog medicinskog otpada za Ministarstvo zdravstva
 • Studija izvodljivosti postrojenja za termičku obradu otpada Herbos d.d. Sisak
 • Studija izvodljivosti zbrinjavanja komunalnog otpada za grad Celje i 23 općine (reciklažni centar, MBO i energana)