Projektiranje energetskih i procesnih postrojenja

Projektiranje idejnih, glavnih i izvedbenih projekata u struci centralna je djelatnost našeg poslovanja. U suradnji s našim dugogodišnjim partnerima drugih struka u mogućnosti smo ponuditi izradu kompletnih projekata, ishođenje lokacijske i građevinske dozvole, ishođenje uporabne dozvole i ostale dozvole potrebne za kompletiranje projekta po principu ključ u ruke (Turn Key).

Svojim dosadašnjim iskustvom u projektiranju, savjetovanju i izvođenju, ENERKON nudi kvalitetno pružanje sljedećih usluga:

  • projektiranje postrojenja za zbrinjavanje, obradu ili energetsku obradu komunalnog ili industrijskog otpada
  • projektiranje kogeneracijskih postrojenja na biomasu, bioplin ili fosilna goriva
  • projektiranje geotermalnih elektrana
  • projektiranje fotonaponskih elektrana
  • projektiranje malih hidroelektrana i crpnih stanica
  • projektiranje energetske i procesne opreme: posude pod tlakom, izmjenjivači topline i cjevovodi
  • projektiranje postrojenja grijanja, hlađenja i klimatizacije za bolnice, hotele i industrijska postrojenja
  • projekti uštede energije
  • revizije i nostrifikacije projekata
  • projektiranje postrojenja za pripremu vode za industrijske potrebe

Projekti na koje smo izrazito ponosni: