Fosilna goriva

Tvrtka Enerkon završila je projekt kogeneracijskog postrojenja s plinskim motorom na prirodni plin čiji je cilj bio smanjenje troškova energije u kogeneracijskom postrojenju i ukupno smanjenje emisija.

Enerkon je u projektima s fosilnim gorivom sudjelovao kroz:

  • Studije isplativosti
  • Glavne projekte
  • Izvedbene projekte
  • Projektnu dokumentaciju za utilizacijski parni kotao s orebrenim cijevima posebne konstrukcije
  • Stručne nadzore nad izgradnjom postrojenja