Otpad

Tvrtka Enerkon ima dugogodišnje iskustvo u projektiranju u sektoru gospodarenja otpadom pa je tako projektirala i vodila projekte energetske oporabe i zbrinjavanja opasnog otpad, zbrinjavanja gorivog dijela komunalnog otpada i pročišćavanja otpadnih voda.

Enerkon je u projektima gospodarenja otpadom sudjelovao kroz:

  • Analize isplativosti
  • Studije utjecaja na okoliš
  • Idejne projekte
  • Glavne projekte
  • Tehnološke projekte
  • Izvedbene projekte
  • Stručni nadzor nad izgradnjom
  • Puštanje u pogon
  • Izradu dokumentacije kotla
  • Izvedbene i glavne projekte kotla