Geotermalna energija

Geotermalna energija i električna energija dobivena korištenjem iste, predstavlja golem i vrijedan potencijal u gospodarenju energijom zbog svoje ekološke održivosti i pouzdanosti proizvodnje neovisne o brojnim vanjskim utjecajim. Enerkon se može pohvaliti sudjelovanjem u projektiranju prve geotermalne elektrane u Hrvatskoj i ujedno najveće u kontinentalnoj Europi.

Enerkon je u projektima s geotermalnom energijom sudjelovao kroz:

  • Analize isplativosti
  • Idejni projekt ORC (elektrane) i BOP (bušotinskog) dijela
  • Glavni projekt ORC (elektrane) i BOP (bušotinskog) dijela
  • Izvedbeni projekt ORC (elektrane) i BOP (bušotinskog) dijela