ENERKON = Ener (energetika) + Kon (eng.consulting)

Naš tim pruža stručnu podršku prilikom izvršenja bilo koje faze projekta izgradnje termoenergetskih i procesnih postrojenja: savjetovanje, projektiranje, nadzor i izvođenje. S razvijenom mrežom vanjskih suradnika iz Hrvatske i inozemstva ostvarujemo cjelovito i kvalitetno provođenje manjih i većih, složenih projekata.

Projektiranje energetskih i procesnih postrojenja

Projektiranje geotermalnih elektrana i kogeneracija i onih na biomasu i bioplin, te postrojenja za zbrinjavanje, obradu ili energetsku oporabu komunalnog ili industrijskog otpada

Savjetovanje u energetici

Stručnim savjetovanjem pružamo podršku pri planiranju, implementaciji i optimizaciji geotermalnih, elektrana i kogeneracija i onih na biomasu i bioplin, te postrojenja za zbrinjavanje, obradu ili energetsku oporabu komunalnog ili industrijskog otpada

Studije i analize

Izrada analiza opravdanosti, studija izvodljivosti, predinvesticijskih i investicijskih studija te dubinskih analiza za nove ili postojeće projekte.

Nadzor

Projektantski nadzor i nadzor prilikom izvođenja energetskih postrojenja, procesnih i industrijskih postrojenja, te postrojenja za gospodarenje otpadom.