Načela zelenog ureda

Tvrtka Enerkon d.o.o svjesna je da su klimatske promjene jedan od najvećih izazova s kojima se danas susrećemo. Kao rezultat svakodnevnog obavljanja uredskih poslova utječemo na globalno zatopljenje, zagađenje zraka, kvalitetu pitke vode i povećanje količine stvorenog otpada. Svjesni smo da je potrebno postupno mijenjati dosadašnji način života i potrošnje, kako bismo unaprijedili način života, i osigurali da globalni ekološki otisak čovječanstva bude očuvan u granicama Zemljinog kapaciteta za održavanje budućih generacija.

Uzimajući u obzir sve naprijed navedeno, Enerkon d.o.o. se opredijelio za rad sukladno načelima zelenog ureda. Malim promjenama načina postupanja sa resursima u svakodnevnom životu možemo ne samo uštedjeti financijska sredstva već i pozitivno utjecati na smanjenje otpada i stvoriti kvalitetnije i zdravije radno mjesto.

Kako bismo ostvarili navedeno, odlučni smo da:

 • S otpadom postupamo prema principu održivog razvoja
 • U okviru inicijativa vezanih uz štednju papira koristimo mogućnosti dvostranog ispisa i koristimo reciklirani papir gdje je primjenjivo
 • Prilikom nabave naručujemo papir koji je proizveden bez korištenja TCF-a
 • Koristimo principe digitalnog poslovanja: čuvamo dokumentaciju, šaljemo e-poštu
 • Osiguravamo korištenje videokonferencija čime se smanjuje potreba za putovanjima
 • Uređaje za grijanje i hlađenje koristimo i podešavamo na preporučene ljetne i zimske temperature
 • Uvedemo gašenje računala tijekom dužih razdoblja nekorištenja
 • Umjesto PET ambalaže, voda se konzumira korištenjem staklenih čaša
 • Potičemo naše zaposlenike da koriste bicikle, pješače, koriste javni prijevoz ili dijele prijevoz s kolegama (bilo kod dolaska na posao ili odlaska, kao i za službeni put)
 • Koristimo prirodno svjetlo, štedne žarulje i gasimo svjetlo kad nam nije potrebno ili kad izlazimo iz ureda
 • Razvijamo svijest naših zaposlenika o važnosti programa vezanih uz zeleni ured
 • Na načela zelenog ureda zaposlenike podsjećaju naljepnice koje u svakom trenutku ističu važnost učinkovitih ponašanja
 • Sa svojim opredjeljenjem upoznajemo sve svoje poslovne partnere u svakodnevnoj komunikaciji e-poštom putem korištenja znaka zelenog ureda Tvrtke
 • Prilikom nabave promotivnih materijala trudimo se da se radi o lokalnim proizvodima kako bi emisije bile minimalne te proizvode proizvedene od materijala koje je moguće reciklirati ili razgraditi