Bioplin

Bioplinska postrojenja predstavljaju primjer zaokruženog i održivog načina proizvodnje i gospodarenja energijom. Enerkon je projektirao bioplinska postrojenja koja kao energent koriste razne oblike biomase iz kojih se procesom anaerobne fermentacije stvara bioplin koji se koristi kao gorivo u bioplinskom motoru za proizvodnju električne i toplinske energije.

Enerkon je u projektima s bioplinom sudjelovao kroz:

  • Idejne projekte
  • Glavne projekte
  • Izrade troškovnika
  • Izvedbene projekte
  • Stručne nadzore nad izgradnjom