Oprema

Tvrtka Enerkon može se pohvaliti sudjelovanje na inovativnom projektu "Modularno postrojenje za sterilizaciju medicinskog otpada velikog kapaciteta" - Integrator koji je financiran europskim sredstvima. Postrojenjem za obradu medicinskog otpada, putem inovativne tehnologije, omogućit će se pouzdana sterilizacija, smanjenje volumena, olakšati transport, sniziti cijena obrade te omogućiti oporaba pretvaranjem u energiju.