ENERKON je osnovan 1992. godine od grupe iskusnih inženjera strojarstva za pružanje usluga iz područja projektiranja, konzaltinga i izgradnje termoenergetskih i procesnih postrojenja. Izgradili smo reputaciju projektiranjem kogeneracija, energetskih postrojenja na bioplin i biomasu, te malih hidroelektrana, a posljednjih godina profiliramo se kao tvrtka specijalizirana za projektiranje postrojenja za obradu otpada. Osim navedenih postrojenja, izradili smo glavne i izvedbene projekte za prvu hrvatsku geotermalnu elektranu i ujedno najveću takvu elektranu u Europskoj Uniji. Stručnost, dosljednost i dugogodišnje iskustvo pozicionirali su ENERKON među vodeće tvrtke za projektiranje i savjetovanje u energetici.

Ener (energetika) + Kon (eng.consulting) = ENERKON

Naš tim pruža stručnu podršku prilikom izvršenja bilo koje faze projekta izgradnje termoenergetskih i procesnih postrojenja: savjetovanje, projektiranje, nadzor i izvođenje. S razvijenom mrežom vanjskih suradnika iz Hrvatske i inozemstva ostvarujemo cjelovito i kvalitetno provođenje manjih i većih, složenih projekata.

Kod realizacije energetskih i procesnih postrojenja nudimo profesionalni pristup i izvršenje bilo koje faze projekta:

 • preliminarne i pred investicijske analize
 • tehničko-ekonomske studije
 • izbor i optimiranje tehničkih parametara postrojenja
 • idejni, glavni i izvedbeni projekti
 • projektiranje postrojenja i opreme
 • koordinacija projektiranja i nadzora nad gradnjom
 • provedba javnih natječaja za nabavku energetske i procesne opreme
 • inženjering za kupnju opreme
 • nadzor i QA aktivnosti
 • primopredajna i garancijska ispitivanja
 • tehničke ekspertize

Sve aktivnosti izvode se profesionalno i u skladu s važećim domaćim i međunarodnim standardima i propisima ili prema zahtjevima Naručitelja.

Svojim dosadašnjim iskustvom u projektiranju, savjetovanju i izvođenju, ENERKON nudi kvalitetno pružanje sljedećih usluga:

 • projektiranje postrojenja za zbrinjavanje, obradu ili energetsku obradu komunalnog ili industrijskog otpada
 • projektiranje kogeneracijskih postrojenja na biomasu, bioplin ili fosilna goriva
 • projektiranje geotermalnih elektrana
 • projektiranje fotonaponskih elektrana
 • projektiranje malih hidroelektrana i crpnih stanica
 • projektiranje energetske i procesne opreme: posude pod tlakom, izmjenjivači topline i cjevovodi
 • projektiranje postrojenja grijanja, hlađenja i klimatizacije za bolnice, hotele i industrijska postrojenja
 • projekti uštede energije
 • revizije i nostrifikacije projekata
 • projektiranje postrojenja za pripremu vode za industrijske potrebe

Od osnutka 1992. godine, Enerkon okuplja tim iskusnih inženjera strojarstva specijaliziranih za projektiranje procesnih i energetskih postrojenja i opreme. Dio tima svoje iskustvo započelo još u tvrtki Jugoturbina Inženjering – za proizvodnju parnih i plinskih turbina, dizelskih motora i energetske opreme, te je specijaliziran za glavne komponente energetske opreme: parne i plinske turbine, generatore pare i izmjenjivače topline, crpke, cjevovode i sl.

U dugogodišnjem poslovanju uspješno smo realizirali nekoliko stotina projekata. Ovo su neke kategorije postrojenja koje bismo izdvojili:

 • Kogeneracije na biomasu
 • Bioplinska postrojenja
 • Energane na gorivi otpad (RDF, SRF, glomazni otpad)
 • Kotlovnice na obnovljive izvore
 • Kotlovnice na fosilna goriva
 • Male hidroelektrane
 • Peletirnice i briketirnice
 • Obrade otpada i pretovarne stanice
 • Sanacije odlagališta
 • Spalionice opasnog otpada s ili bez energetske oporabe
 • Postrojenja za sterilizaciju (potencijalno infektivni otpad, klaonički otpad…)
 • Postrojenja za pročišćavanje otpadnih voda
 • Pumpne stanice
 • Razne rekonstrukcije industrijskih postrojenja
 • Razna procesna postrojenja (kemijska, petrokemijska, prehrambena industrija…)
 • Sušare (voća, povrća, biomase, ogrjevnog drveta, rezane građe…)