Hidro energija

Enerkon ima dugogodišnje iskustvo u projektiranju malih hidroelektrana snaga do 10 MW koje isporučuju energiju u mrežu i koriste vodeni pad tokova vodotoka.

Enerkon je u projektima hidro energije sudjelovao kroz:

  • Analize opravdanosti
  • Idejne projekt
  • Glavne projekte
  • Izvedbene projekte
  • Stručne strojarske nadzore
  • Glavne nadzore