Toplovodna kotlovnica na biomasu u Lepoglavi

Naziv projekta: Kotlovnica na biomasu toplinske snage 3 MW
Investitor: Funda d.o.o.
Lokacija: Zagreb, Hrvatska
Završetak gradnje: Veljača, 2018.

Opis projekta

Razlozi investiranja:

  • Visoki troškovi energenta za grijanje – plina
  • Supstitucija fosilnog goriva sa obnovljivim izvorom energije

Izgradnja kotlovnice provedena je kroz model ESCO, koji osigurava da se bez dodatnih trošenja proračunskih sredstava provedu mjere poboljšanja energetske učinkovitosti u zgradama javnog sektora. U sklopu projekta je izvedena rekonstrukcija cjelokupne kotlovnice sa ugradnjom novog kotla na drvnu biomasu – sječku i rekonstrukcija toplinskih podstanica u sklopu kompleksa.

Rezultati dimenzioniranja opreme:

  • Toplovodni kotao snage 3 MW, 90/70°C
  • Akumulator topline volumena 70 m³
  • Višednevni spremnik biomase volumena oko 250 m³

Enerkon je sudjelovao u projektu kroz sljedeće aktivnosti:

  • Analiza isplativosti
  • Idejno rješenje i dimenzioniranje opreme
  • Glavni projekt i troškovnik za javnu nabavu
  • Evaluaciju ponuda
  • Izvedbeni projekt

Galerija slika