Postrojenje za termičku obradu opasnog otpada PUTO Zagreb

Naziv projekta: Postrojenje za termičku obradu opasnog otpada
Investitor: ZGOS, Grad Zagreb
Lokacija: Zagreb, Hrvatska
Završetak gradnje: 1997.

Opis projekta

Razlozi investiranja:

  • Sanacija odlagališta otpada Jakuševac
  • Zbrinjavanje opasnog otpada raznih proizvođača
  • Zaštita okoliša

Tehničke karakteristike postrojenja:

  • Kapacitet zbrinjavanja 1250 kg/h krutog, tekućeg i muljevitog otpada
  • Primarna komora izvedena kao rotacijska peć

Enerkon je sudjelovao u projektu kroz sljedeće aktivnosti:

  • Sudjelovanje u Studiji utjecaja na okoliš
  • Idejni projekt s ishođenjem Lokacijske dozvole
  • Glavni projekt s ishođenjem Građevinske dozvole
  • Izvedbeni projekt i Stručni nadzor nad izgradnjom
  • Puštanje u pogon i ishođenje Uporabne dozvole