Centralni uređaj za pročišćavanje otpadnih voda u Koprivnici

Naziv projekta: Izgradnja centralnog uređaja za pročišćavanje otpadnih voda grada
Koprivnice 100.000 ES
Investitor: GPK Komunalac
Lokacija: Koprivnica, Hrvatska
Završetak gradnje: 2006.

Opis projekta

Razlozi investiranja:

  • Pročišćavanje otpadnih voda grada Koprivnice

Uređaj za pročišćavanje otpadnih voda čine sljedeći sustavi:

  • postojeća gruba rešetka
  • mehanička predobrada otpadnih voda (I. faza)
  • crpna stanica otpadne vode
  • biološka faza pročišćavanja (II. faza)
  • akumuliranje mulja
  • isušivanje mulja (III. faza)
  • tehnologija za obradu istaloženog mulja u MID-MIX postrojenju.

U ovom projektu, za novi uređaj za pročišćavanje otpadnih voda grada Koprivnice, kao tehničko rješenje predviđen je proces pročišćavanja s aktivnim muljem, tzv. Sequenced Batch Reactor Technology ili skraćeno SBR-tehnologija.

Enerkon je sudjelovao u projektu kroz sljedeće aktivnosti:

  • Glavni strojarski projekt
  • Tehnološki projekt