Parna kotlovnica na biomasu u Solani Pag

Naziv projekta: Rekonstrukcija i prenamjena zaštitnog bazena (tankvane) spremnika mazuta 1000 m³ u parnu kotlovnicu loženu biomasom
Investitor: Solana Pag d.d.
Lokacija: Pag, Hrvatska
Završetak gradnje: 2013.

Opis projekta

Razlozi investiranja:

Preveliki troškovi proizvodnje soli po jedinici mase i ekološki razlozi očuvanja okoliša (zbog troškova energije i zagađenja okoliša – postojeća kotlovnica na mazut)

Usporedbom raznih varijanti poboljšanja energetske učinkovitosti zaključilo se da je ugradnja parnog kotla loženog biomasom najbolje rješenje. Višegodišnje praćenje ekonomskih pokazatelja nakon puštanja kotlovnice u rad pokazalo je opravdanost ulaganja u ovu investiciju. Postrojenje je izgrađeno na prostoru tankvane spremnika mazuta od 1.000 m³ koji je demontiran. Ugrađen je parni kotao ložen biomasom kapaciteta 11 t/h suhozasićene pare tlaka 11 bar i temperature 184°C (8 MW). Tip ugrađenog parnog kotla kao BKG, proizvod TPK OROMETAL Oroslavje. U sklopu postrojenja izgrađen je i dnevni spremnik usitnjene biomase od kuda se putem pomičnog poda i pužnih transportera ista dobavlja u ložište kotla. Proizvedena suhozasićena para koristi se u pogonu za proizvodnju soli iz morske otopine.

Enerkon je sudjelovao u projektu kroz sljedeće aktivnosti:

  • Analize isplativosti pojedinih varijantnih rješenja
  • Idejni projekt
  • Glavni projekt
  • Izvedbeni projekt
  • Stručni strojarski nadzor
  • Glavni nadzorni inženjer

Galerija slika