Adaptacija postrojenja za proizvodnju EPS-a EPSIK DIOKI

Naziv projekta: Adaptacija postrojenja za proizvodnju ekspandirajućeg polistirena
Investitor: EPSIK d.o.o. Zagreb
Lokacija: Žitnjak
Završetak gradnje: 2006.

Opis projekta

Razlozi investiranja:

Revitalizirano je postrojenje PS II u svrhu povećanja kapaciteta proizvodnje ekspandirajućeg polistirena na 16.000 t/god. Tadašnja proizvodna jedinica EPSIK sastojala se iz dva postrojenja, Polistirena I (PS I) i Polistirena II (PS II).

U PS I proizvodilo se polistirensko zrnje (PS) kao prvi stupanj proizvodnje ekspandirajućeg polistirena (EPS). Veći dio proizvedenog PS-a slao se na daljnju preradu u PS II za drugi stupanj proizvodnje EPS. Manji dio se prerađivao u doradi PS I u gotovi proizvod polistiren opće namjene (GPS) i gumom modificirani polistiren (HIPS) Taj je pogon zatvoren 1998. godine. Obnova proizvodnje nije u planu.

U PS II proizvodio se EPS u drugom stupnju proizvodnje. Zatvaranjem PS I, cjelokupna proizvodnja EPS-a (prvi i drugi stupanj) prebačena je u PS II uz korištenje nekih pomoćnih sekcija u PS I. Proizvodnja je zatvorena 2003. godine zbog neekonomičnosti.

Odlukom vlasnika pokrenute su aktivnosti za revitalizaciju postojećeg postrojenja PS II, koje će se adaptirati na jednostupanjsku proizvodnju EPS-a kupovinom licence i zamjenom dijelova postojeće opreme. Ovako adaptirano postrojenje zadržava izgled, kapacitet i tehnološki tijek postojećeg PS II te pomoćnih sekcija u PS I. Novi proizvod EPS u osnovi zadržava ili poboljšava svojstva proizvoda proizvođenog do 2003. godine, uz veće iskorištenje, manji utrošak energije i smanjene emisije tvari koje se ispuštaju u atmosferu.

Enerkon je sudjelovao u projektu kroz sljedeće aktivnosti:

  • Izrada Elaborata ZNR
  • Izrada Elaborata ZOP
  • Izrada Glavnog strojarskog projekta
  • Izrada Tehnološkog projekta
  • Izrada izvedbenog strojarskog projekta
  • Izrada Projekta izvedenog stanja
  • Projektantski nadzor