Rekonstrukcija grijanja i hlađenja proizvodnog pogona i ugradnja fotonaponske elektrane

Naziv projekta: Rekonstrukcija grijanja i hlađenja proizvodnog pogona i ugradnja fotonaponske elektrane
Investitor: DOK-ING d.o.o.
Lokacija: Zagreb, Hrvatska

Opis projekta

Svrha ovog projekta je izrada Glavnog projekta, ishođenje Potvrde glavnog projekta, te prijava na natječaj „Povećanje energetske učinkovitosti i korištenja obnovljivih izvora energije u proizvodnim industrijama“ Europskog fonda za regionalni razvoj.
Izrađeni su Opis i prikaz građevine s kojima su ishođeni posebni uvjeti, a zatim i Glavni projekt te je ishođena Potvrda glavnog projekta. Enerkon je također sudjelovao u izračunu ušteda prema natječajnoj metodologiji te je uskladio projekt s natječajnom dokumentacijom.
Planira se izgradnja novog sustava grijanja i hlađenja, a postojeći sustav nije dio ovog projekta. Ugradile bi se dvije dizalice topline pojedinačne snage 422 kW, uz akumulator topline volumena 24 m3.
Planirana je ugradnja fotonaponske elektrane ukupne instalirane AC snage 660 kW koja će se postaviti na krov proizvodnog pogona.
Fotonaponska elektrana će snabdijevati električnom energijom dizalice topline, kao i proizvodni pogon i uredsku zgradu. Prihodovanje fotonaponskom elektranom biti će onemogućeno

Enerkon je sudjelovao u projektu kroz sljedeće aktivnosti:

• Opis i prikaz građevine
• Glavni projekt
• Izrada troškovnika