Postrojenje za termičku obradu opasnog otpada HERBOS Sisak

Naziv projekta: Postrojenje za termičku obradu opasnog otpada
Investitor: Herbos d.o.o.
Lokacija: Sisak, Hrvatska
Završetak gradnje: 2007.

Opis projekta

Razlozi investiranja:

 • Zbrinjavanje ambalaže onečišćene pesticidima
 • Energetska oporaba opasnog otpada
 • Zaštita okoliša

Tehničke karakteristike postrojenja:

 • Kapacitet zbrinjavanja 250 kg/h krutog i tekućeg otpada
 • Primarna komora izvedena s kosom rešetkom
 • Automatsko doziranje otpada iz dnevnog spremnika
 • Poseban ulaz za medicinski otpad

Enerkon je sudjelovao u projektu kroz sljedeće aktivnosti:

 • Analiza isplativosti
 • Sudjelovanje u Studiji utjecaja na okoliš
 • Idejni projekt s ishođenjem Lokacijske dozvole
 • Glavni projekt s ishođenjem Građevinske dozvole
 • Izvedbeni projekt i Stručni nadzor nad izgradnjom
 • Puštanje u pogon i ishođenje Uporabne dozvole