mHE Dabrova Dolina 1

Naziv projekta: mHE Dabrova Dolina 1, 225 kW
Investitor: Kelemen energija d.o.o.
Lokacija: Tržić Tounjski, Hrvatska
Završetak gradnje: 2016.

Opis projekta

Razlozi investiranja:

  • Na lokaciji postojeće mlinice izgrađena je mHE sa isporukom opreme od DIVE GmbH Njemačka

Vodna turbina kao i pripadajuća hidromehanička oprema je njemačke proizvodnje, DIVE GmbH. Turbina je potopljene izvedbe zajedno sa generatorom i smještena je u turbinsku komoru. Protok kroz turbinu je maksimalno 5,5 m³/s, neto pad na lokaciji je 6,4 mVS. Elektro oprema (inverter, el. ormari i oprema za sinkronizaciju) smješteni su u kontejneru pored turbine. Lokacija nema mogućnosti spajanja na fiksnu ili mobilnu telefoniju pa je zato instalirana satelitska veza kako bi se osigurao daljinski nadzor i upravljanje postrojenjem.

Analiza isplativosti pokazala je dobru isplativost izgradnje mHE.

Enerkon je sudjelovao u projektu kroz sljedeće aktivnosti:

  • Idejni projekt
  • Glavni projekt
  • Izvedbeni projekt
  • Stručni strojarski nadzor
  • Glavni nadzorni inženjer

Galerija slika