Toplovodna kotlovnica na biomasu u Zrinjevcu

Naziv projekta: Kotlovnica na biomasu toplinske snage 2 MW
Investitor: Zagrebački Holding d.o.o., podružnica Zrinjevac
Lokacija: Zagreb, Hrvatska
Završetak gradnje: Veljača, 2019.

Opis projekta

Razlozi investiranja:

 • Visoki troškovi energenta za grijanje – plina
 • Problem zbrinjavanja ostatka od održavanja stabala iz grada Zagreba
 • Supstitucija fosilnog goriva sa obnovljivim izvorom energije

Analiza isplativosti pokazala je izrazito povoljnim ulaganje u kotlovnicu na biomasu zbog visokih troškova plina za grijanje plastenika i pristupačne biomase koja se skuplja tijekom godine od obrezivanja stabala na gradskim površinama.

Rezultati dimenzioniranja opreme:

 • Toplovodni kotao snage 2 MW, 90/70°C
 • Akumulator topline volumena 100 m³
 • Višednevni spremnik biomase volumena oko 175 m³

Enerkon je sudjelovao u projektu kroz sljedeće aktivnosti:

 • Analiza isplativosti
 • Idejno rješenje i dimenzioniranje opreme
 • Glavni projekt i troškovnik za javnu nabavu
 • Evaluaciju ponuda
 • Izvedbeni projekt
 • Stručni nadzor nad gradnjom

Galerija slika