Geotermalna elektrana „Velika 1“

Naziv projekta: Geotermalna elektrana „Velika 1“, 10 MWel
Investitor: Geoen d.o.o.
Lokacija: Ciglena, Hrvatska
Završetak gradnje: 2019.

Opis projekta

Razlozi investiranja:

 • Istovremena proizvodnja električne i toplinske energije iz obnovljivih izvora energije;
 • Iskorištavanje velikog geotermalnog potencijala RH;
 • Diverzifikacija izvora električne energije i povećanje energetske neovisnosti RH;
 • Povećanje udjela obnovljivih izvora energije u proizvodnji električne energije;

Geotermalna elektrana „Velika 1“ predstavlja prvu geotermalnu elektranu u Hrvatskoj, ujedno najveću u kontinentalnoj Europi, čime je učinjen veliki korak u iskorištavanju značajnog geotermalnog potencijala Republike Hrvatske. Geotermalna elektrana „Velika 1“ geotermalnu vodu uzima kroz dvije proizvodne bušotine s dubine oko 2800 m. Geotermalna voda temperature oko 166 ⁰C preko izmjenjivača zagrijava radnu tvar (izobutan) u ORC sustavu za proizvodnju električne energije. Geotermalna voda se, nakon predaje toplinske energije izobutanu, pomoću utisnih pumpi kroz dvije utisne bušotine vraća u podzemni geotermalni bazen. Električna energija iz geotermalnih izvora predstavlja golem i vrijedan potencijal u gospodarenju energijom zbog svoje ekološke održivosti i pouzdanosti proizvodnje neovisne o brojnim vanjskim utjecajima.

Rezultati dimenzioniranja opreme:

 • Kogeneracijsko ORC postrojenje ukupne instalirane električne snage:19 MW
 • Elektroenergetski sustav projektiran za isporuku do 10 MWel snage u elektrodistribucijsku mrežu.
 • Sustav zračnih hladnjaka u nuždi ukupne rashladne snage ~70 MWth

Enerkon je sudjelovao u projektu kroz sljedeće aktivnosti:

 • Analiza isplativosti
 • Idejni projekt ORC (elektrane) i BOP (bušotinskog) dijela
 • Glavni projekt ORC (elektrane) i BOP (bušotinskog) dijela
 • Izvedbeni projekt ORC (elektrane) i BOP (bušotinskog) dijela

Galerija slika