Akumulator topline u Lepoglavi

Naziv projekta: Tlačni toplovodni akumulator topline volumena 70 m³
Investitor: FUNDA d.o.o.
Lokacija: Lepoglava
Završetak gradnje: 2017.

Opis projekta

Izrađena je radionička dokumentacija akumulatora topline volumena 70 m³, maksimalnog dopuštenog tlaka i temperature: 6 barg i 110°C, za ugradnju u novo kotlovsko toplovodno postrojenje na biomasu u Lepoglavi. Akumulator topline je vertikalne izvedbe, izgrađen od čeličnih ploča savinutih u plašt i dvije podnice, sa svim potrebnim priključcima za kotao i potrošače, mjernim uređajima temperature i tlaka, odzrakom, ispustom, prekidačem vakuuma i revizijskim otvorom.

Enerkon je sudjelovao u projektu kroz sljedeće aktivnosti:

  • Radionička, tehnička dokumentacija
  • Puštanje u pogon

Galerija slika