Postrojenje na bioplin u Cerni

Naziv projekta: Kogeneracija na bioplin „Bioplinsko postrojenje Cerna 1 MWel“
Investitor: ENERGANA CERNA d.o.o.
Lokacija: Cerna, Hrvatska
Završetak gradnje: 2021.

Opis projekta

 • Istovremena proizvodnja električne i toplinske energije iz obnovljivih izvora energije;
 • Zbrinjavanje gnojovke i drugih nusproizvoda iz poljoprivredne proizvodnje koji se zajedno s kukuruznom silažom koriste kao energent;
 • Aktivno sudjelovanje u održivom razvoju ruralnih sredina;
 • Obogaćivanje i povećanje kvalitete tla aplikacijom digestata (mineralizacija dušika, obnavljanje humusa);
 • Diversifikacija izvora električne energije i povećanje energetske neovisnosti RH;
 • Povećanje udjela obnovljivih izvora energije u proizvodnji električne energije (CO2 neutralnost);

Proizvodnja bioplina odnosno električne i toplinske energije iz raznih oblika biomase u bioplinskim postrojenjima predstavlja primjer zaokruženog i održivog, za okoliš prihvatljivog načina gospodarenja energijom. Kao energent se koriste razni oblici biomase (kukuruzna silaža i silaža drugih energetskih biljaka, sadržaj mastolova, gnojovke, sirutka, melasa i sl.) iz kojih se procesom anaerobne fermentacije stvara bioplin koji se koristi kao gorivo u bioplinskom motoru za proizvodnju električne i toplinske energije. Proizvedena toplinska energija se manjim dijelom koristi u tehnološkom procesu proizvodnje bioplina a veći dio predstavlja potencijal za korištenje u sustavima daljinskog grijanja, plastenicima, za pasterizaciju, sušenje i pripremu biomase i sl. Produkt anaerobne fermentacije je, osim bioplina, i digestat koji aplikacijom na obradive površine povećava kvalitetu tla.

Rezultati dimenzioniranja opreme i objekata:

 •  Godišnji spremnik krutog energenta (biomase) ukupnog volumena ~ 13800 m³
 •  Fermentor i postfermentor pojedinačnog volumena ~ 3850 m³
 •  Konačni spremnik digestata volumena ~ 11000 m³
 •  Bioplinski motor s generatorom ukupne električne snage 1201 kWel i toplinske snage 1203 kWth

Enerkon je sudjelovao u projektu kroz sljedeće aktivnosti:

 • Idejni projekt
 • Glavni projekt
 • Izrada troškovnika
 • Izvedbeni projekt
 • Stručni nadzor nad gradnjom

Galerija slika