Kogeneracija na biomasu u Virovitici

Naziv projekta: Kogeneracija na biomasu 3 MWel
Investitor: A&A BIOENERGY VIRO d.o.o.
Lokacija: Virovitica, Hrvatska
Završetak gradnje: 2019.

Opis projekta

Razlozi investiranja:

  • Istovremena proizvodnja električne i toplinske energije iz obnovljivih izvora energije;
  • Opskrba toplinskom energijom tvrtke za preradu, sušenje i prodaju drveta, drvenih proizvoda i goriva (biomase);
  • Diverzifikacija izvora električne energije i povećanje energetske neovisnosti RH;
  • Povećanje udjela obnovljivih izvora energije u proizvodnji električne energije (CO2 neutralnost);

Proizvodnja električne i toplinske energije iz biomase (drvne sječke i drvnog ostatka) u kogeneracijskom postrojenju predstavlja primjer zaokruženog i održivog, za okoliš prihvatljivog načina gospodarenja energijom. Proizvedena toplinska energija se koristi za potrebe tehnološkog procesa sušenja u neposrednoj blizini postrojenja. Toplinska energija se koristi u tračnoj sušari sječke, komornoj sušari rezane građe, sušari ogrjevnog drveta te za grijanje upravne zgrade i proizvodnih pogona. Sva toplina koja se isporučuje je nisko temperaturna, iz ogrjevnog kondenzatora, a toplinski potrošači su prilagođeni za korištenje takve topline. Na taj način se povećala dostupna količina topline, povećala iskoristivost postrojenja, smanjili gubitci topline.

Enerkon je sudjelovao u projektu kroz sljedeće aktivnosti:

  • Izrada koncepta postrojenja
  • Analiza opravdanosti izgradnje
  • Glavni projekt
  • Izvedbeni projekt
  • Stručni nadzor nad gradnjom