Kogeneracijsko postrojenje na otpad u Celju

Naziv projekta: Energana na komunalni otpad
Investitor: Energetika Celje d.o.o.
Lokacija: Celje, Slovenija
Završetak gradnje: 2008.

Opis projekta

Razlozi investiranja:

  • Zbrinjavanje gorivog dijela komunalnog otpada nakon postupka obrade prikupljenog otpada; energetska oporaba otpada
  • Minimiziranje ostatka nakon obrade komunalnog otpada
  • Proizvodnja 2 MW električne energije za vlastite potrebe i mrežu, proizvodnja 13 MW toplinske energije za sustav grijanja grada

Rezultati dimenzioniranja opreme:

  • Parni kotao 20 t/h, 30 bar, 350°C
  • Izbor protutlačne parne turbine 2 MW

Enerkon je sudjelovao u projektu kroz sljedeće aktivnosti:

  • Glavni projekt turbinskog postrojenja
  • Izvedbeni projekt turbinskog postrojenja
  • Dokumentacija kotla

Galerija slika