Politika kvalitete i okoliša

ENERKON d.o.o. se bavi projektiranjem i savjetovanjem u području energetike, a svoje poslovanje temelji na visokim etičkim načelima i standardima poslovnog ponašanja, društvenoj odgovornosti i usmjerenosti na održivi razvoj te prema zahtjevima normi ISO 9001:2015 i ISO 14001:2015. Naš cilj je zadovoljstvo kupaca koje postižemo visokom kvalitetom usluga kroz fleksibilan i pristupačan rad s klijentima uz najmanji mogući utjecaj na okoliš.

► Neprekidno poboljšavamo kvalitetu svih procesa, proizvoda i usluga, skrbimo o zdravom i sigurnom okruženju te sprječavamo onečišćenje okoliša tijekom životnog ciklusa proizvoda i usluga primjenjujući metode za upravljanje rizicima.
► Poboljšanja postižemo postavljanjem ciljeva te praćenjem, mjerenjem i vrednovanjem sustava upravljanja.
► Racionalno i odgovorno koristimo sve raspoložive resurse, s otpadom gospodarimo na održivi način unaprjeđujući poslovne procese kako bi osigurali konkurentnost, dugoročan i stabilan razvoj tvrtke te bili prepoznati i prihvaćeni kao odgovoran član društvene zajednice.
► U našem razvoju visokoučinkovitih energetskih postrojenja dajemo prednost korištenju energije iz obnovljivih izvora s ciljem smanjenja ugljičnog otiska naših klijenata.
► Povjerenje i dobre partnerske odnose gradimo transparentnim i etičnim poslovanjem te kvalitetnom komunikacijom sa zaposlenicima i ostalim zainteresiranim stranama.
► Radimo u skladu sa zakonskim propisima i normama Republike Hrvatske kao i ostalim važećim propisima u zemljama gdje isporučujemo usluge i proizvode.
► Svoju opredijeljenost održivom poslovanju i smanjenju štetnog utjecaja na okoliš iskazujemo i primjenom smjernica „zelenog ureda“ u svakodnevnom poslovanju.
► Stalnim učenjem, stručnim usavršavanjem kao i primjenom usvojenog znanja i vještina omogućujemo stvaranje novih vrijednosti.
► S našim poslovnim opredjeljenjem upoznajemo sve zainteresirane strane kako bi i oni dali svoj doprinos očuvanju prirodnih vrijednosti za buduće naraštaje.
► Našim radom i poslovanjem pridonosimo razvoju društva, pomažemo društvenoj zajednici i čuvamo okoliš u kojem djelujemo, dajući time doprinos održivom razvoju Republike Hrvatske.

INTEGRIRANI SUSTAVI UPRAVLJANJA

Misija

Postizanje sklada između energetskih potreba i zaštite okoliša na zadovoljstvo naših klijenata. Pratiti trendove i smišljati održive procese poznavanjem tehnologija u pretvorbi energije, procesnoj industriji, gospodarenju otpadom i zaštiti okoliša kroz stvaranje nove dodane vrijednosti. Izgradnja ozbiljnog i odgovornog stručnog kadra s kojim je ugodno raditi.

Vizija

Ponuditi našim klijentima kvalitetna rješenja u području energetike, procesne tehnike, gospodarenju otpadom i tehnici zaštite okoliša i održivog razvoja. Postati prepoznatljivo ime za kvalitetu i pouzdanost Republici Hrvatskoj i široj regiji. Uspostaviti suradnju sa kvalitetnim partnerima i stručnim neovisnim institucijama, te zajedno nuditi kvalitetna i nova rješenja sukladno promjenama na tržištu primjenjujući principe kružnog gospodarstva uz racionalno
korištenje energije i odgovorno i održivo gospodarenje otpadom.