O projektu

Naziv projekta (operacije) korisnika/partnera u projektu

Modularno postrojenje za sterilizaciju medicinskog otpada velikog kapaciteta

Kratki opis projekta (operacije)

Projektom "Modularno postrojenje za sterilizaciju medicinskog otpada velikog kapaciteta" uspostavlja se nova organizacija poslovanja inovacijskog konzorcija kao i mijenjaju poslovni procesi kod Prijavitelja i dva partnera.

Putem komercijalizacije inovativnog postrojenja za obradu medicinskog otpada različitog kapaciteta stvorit će se  preduvjeti za uspostavljanje dugoročnih dobavljačkih odnosa s tvrtkom Integratora radi znatnog unapređenja usluge zbrinjavanja opasnih tvari. Postrojenjem za obradu medicinskog otpada, putem inovativne tehnologije, omogućit će se pouzdana sterilizacija, smanjenje volumena, olakšati transport, sniziti cijena obrade te omogućiti oporaba pretvaranjem u energiju.

Ciljevi i očekivani rezultati projekta (operacije)

Opći cilj projekta je ostvarivanje suradnje tri MSP-a radi stvaranja inovativnog proizvoda i uspostave dugoročnih dobavljačkih odnosa s integratorom te njihovo uvrštavanje u lanac vrijednosti.

Specifični ciljevi koji će se ostvariti provedbom projekta su:

  • otvaranje novih radnih mjesta - minimalno 11 novozaposlenih na ekvivalent punog radnog vremena do 2025. godine,
  • komercijalizacija novog proizvoda za tržište,
  • implementacija novih metoda u procesu proizvodnje i logistike kod tri MSP-a
  • implementacija inovacije u organizaciji poslovanja članica inovacijskog konzorcija;
  • uspostavljanje dugoročnih dobavljačkih odnosa s integratorom te uvrštavanje tri MSP-a u lanac vrijednosti;
  • korištenje privatnog kapitala kao dodatka EU javnim sredstvima u iznosu većem od 8.451.000,00 HRK;
  • povećani prihod od prodaje za više od 14 mil HRK koji će proizaći iz komercijalizacije novog proizvoda u godini m+3 za sve članice konzorcija.

Ukupna vrijednost projekta i iznos koji sufinancira EU (u HRK)

Ukupna vrijednost Projekta je 16.080.338,16 kuna. Dodjeljuju se bespovratna sredstva u iznosu od 7.591.808,31 kuna.

Razdoblje provedbe projekta:

Od 1.6.2020. do 31.5.2022

Kontakt osoba:

vasko.plevnik@enerkon.hr