Description

ORKAN ENERGIJA
d.o.o.
Medulin

 • Idejni projekt za izmjene i dopune Lokacijske dozvole za nadogradnju i prenamjenu postojeće građevine u kogeneracijsko postrojenje na drvnu biomasu (na bazi rasplinjavanja šumske biomase)
  1 MWel u Tršću  (2012.)
 • Glavni projekt za nadogradnju i prenamjenu postojeće građevine u kogeneracijsko postrojenje na drvnu biomasu (na bazi rasplinjavanja šumske biomase)
  1 MWel u Tršću  (2012.)
 • Izvedbeni projekt za nadogradnju i prenamjenu postojeće građevine u kogeneracijsko postrojenje na drvnu biomasu (na bazi rasplinjavanja šumske biomase)
  1 MWel u Tršću  (2015. u izradi)
 • Stručni nadzor za nadogradnju i prenamjenu postojeće građevine u kogeneracijsko postrojenje na drvnu biomasu (na bazi rasplinjavanja šumske biomase)
  1 MWel u Tršću  (2015. u tijeku)