Description

BELIŠĆE d.d.
Belišće

  • Idejno rješenje za ishođenje lokacijske dozvole za izgradnju toplovodne kotlovnice 3 MWTH ložene drvnom biomasom (2006/07.)
  • Glavni i izvedbeni projekt toplovodne kotlovnice 3 MWTH ložene drvnom biomasom (2007.)