Description

CIOS Energy d.o.o.
Sisak

Glavni projekt za kogeneracijsko postrojenje za energetsku oporabu gorivog otpada i mulja iz komunalnog pročistača otpadnih voda kapaciteta do 3 t/h na lokaciji Sisak (2016./2017.)